2023-03-09

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Πάροχος
Ρόλος

data provider logo

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας / Συγκεντρωτικά στατιστικά / Μέσος όρος
Όλα τα χρόνια Τελευταία 5 χρόνια 2020 2021 2022
Πλήθος μελών Δημοσιεύσεις Αναφορές h index i10 index Q1 και Q2 Άρθρα σε περιοδικά Δημοσιεύσεις Αναφορές h index i10 index Δημ. Ανα. Δημ. Ανα. Δημ. Ανα.
366 22 308 6 7 9 6 9 0 0 2 2 0 2 0 3 0
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας / Συγκεντρωτικά στατιστικά / Διάμεση τιμή (Q2)
Όλα τα χρόνια Τελευταία 5 χρόνια 2020 2021 2022
Πλήθος μελών Δημοσιεύσεις Αναφορές h index i10 index Q1 και Q2 Άρθρα σε περιοδικά Δημοσιεύσεις Αναφορές h index i10 index Δημ. Ανα. Δημ. Ανα. Δημ. Ανα.
366 11 59.5 4 2 5 4 4 0 0 0 1 0 1 0 1 0
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας / Συγκεντρωτικά στατιστικά / Τιμή Q1
Όλα τα χρόνια Τελευταία 5 χρόνια 2020 2021 2022
Πλήθος μελών Δημοσιεύσεις Αναφορές h index i10 index Q1 και Q2 Άρθρα σε περιοδικά Δημοσιεύσεις Αναφορές h index i10 index Δημ. Ανα. Δημ. Ανα. Δημ. Ανα.
366 25 276 8.5 7.5 12 7 10 0 0 2 2 0 3 0 4 0
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας / Συγκεντρωτικά στατιστικά / Τιμή Q3
Όλα τα χρόνια Τελευταία 5 χρόνια 2020 2021 2022
Πλήθος μελών Δημοσιεύσεις Αναφορές h index i10 index Q1 και Q2 Άρθρα σε περιοδικά Δημοσιεύσεις Αναφορές h index i10 index Δημ. Ανα. Δημ. Ανα. Δημ. Ανα.
366 4 8 2 0 12 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας / Συγκεντρωτικά στατιστικά / Άθροισμα
Όλα τα χρόνια Τελευταία 5 χρόνια 2020 2021 2022
Πλήθος μελών Δημοσιεύσεις Αναφορές Q1 και Q2 Άρθρα σε περιοδικά Δημοσιεύσεις Αναφορές Δημ. Ανα. Δημ. Ανα. Δημ. Ανα.
366 7894 112661 2171 1854 3135 0 591 0 782 0 1092 0
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας / Στατιστικά ανά Σχολή / Μέσος όρος
Όλα τα χρόνια Τελευταία 5 χρόνια 2020 2021 2022
Σχολή Πλήθος μελών Δημοσιεύσεις Αναφορές h index i10 index Q1 και Q2 Άρθρα σε περιοδικά Δημοσιεύσεις Αναφορές h index i10 index Δημ. Ανα. Δημ. Ανα. Δημ. Ανα.
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 196 27 438 8 10 13 7 10 0 0 3 2 0 3 0 3 0
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 65 14 134 4 3 5 6 7 0 0 1 2 0 2 0 2 0
ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 26 14 202 5 4 6 6 8 0 0 2 1 0 2 0 3 0
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 54 14 105 4 3 4 5 5 0 0 1 1 0 1 0 2 0
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 6 20 128 5 4 12 4 11 0 0 1 1 0 3 0 4 0
ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 19 25 339 7 7 8 4 7 0 0 1 1 0 2 0 2 0
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας / Στατιστικά ανά Σχολή / Διάμεση τιμή (Q2)
Όλα τα χρόνια Τελευταία 5 χρόνια 2020 2021 2022
Σχολή Πλήθος μελών Δημοσιεύσεις Αναφορές h index i10 index Q1 και Q2 Άρθρα σε περιοδικά Δημοσιεύσεις Αναφορές h index i10 index Δημ. Ανα. Δημ. Ανα. Δημ. Ανα.
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 196 13 104.5 5 3 7 4 5 0 0 0 1 0 1 0 2 0
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 65 8 20 3 0 3 3 4 0 0 0 1 0 1 0 1 0
ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 26 10.5 62 4.5 2 5 4 4.5 0 0 0 0 0 1 0 2 0
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 54 7 41 3 2 3 3 2.5 0 0 0 1 0 1 0 1 0
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 6 13.5 62 3 1.5 7 5 8.5 0 0 0.5 1 0 3 0 2 0
ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 19 12 58 5 3 6 5 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας / Στατιστικά ανά Σχολή / Tιμή Q1
Όλα τα χρόνια Τελευταία 5 χρόνια 2020 2021 2022
Σχολή Πλήθος μελών Δημοσιεύσεις Αναφορές h index i10 index Q1 και Q2 Άρθρα σε περιοδικά Δημοσιεύσεις Αναφορές h index i10 index Δημ. Ανα. Δημ. Ανα. Δημ. Ανα.
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 196 33 539 11 11.5 15 9 11.5 0 0 2 2 0 3 0 4 0
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 65 18 113 6 4 5 7 10 0 0 1 2 0 2 0 3 0
ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 26 17.5 139.5 6 4.5 7 9 10 0 0 1.5 1.5 0 2.5 0 5 0
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 54 18 165.5 6.5 5.5 6 6 6 0 0 1 1 0 2 0 2 0
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 6 22.5 194 6 5 24 7 13.5 0 0 1 1.5 0 3 0 2.5 0
ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 19 32 232 8 7 11 6 11 0 0 1 2 0 3 0 3 0
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας / Στατιστικά ανά Σχολή / Τιμή Q3
Όλα τα χρόνια Τελευταία 5 χρόνια 2020 2021 2022
Σχολή Πλήθος μελών Δημοσιεύσεις Αναφορές h index i10 index Q1 και Q2 Άρθρα σε περιοδικά Δημοσιεύσεις Αναφορές h index i10 index Δημ. Ανα. Δημ. Ανα. Δημ. Ανα.
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 196 5 10.5 2 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 65 3 3 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 26 3 13 2 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 54 3 7.5 1.5 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 6 2.5 3.5 1 0 5 2 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0
ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 19 5 35 3 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας / Στατιστικά ανά Σχολή / Άθροισμα
Όλα τα χρόνια Τελευταία 5 χρόνια 2020 2021 2022
Σχολή Πλήθος μελών Δημοσιεύσεις Αναφορές Q1 και Q2 Άρθρα σε περιοδικά Δημοσιεύσεις Αναφορές Δημ. Ανα. Δημ. Ανα. Δημ. Ανα.
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 196 5294 85853 1576 1116 1996 0 366 0 499 0 684 0
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 65 892 8702 161 296 446 0 104 0 101 0 162 0
ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 26 362 5242 112 147 199 0 38 0 50 0 80 0
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 54 750 5653 160 216 295 0 49 0 75 0 107 0
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 6 118 769 36 17 66 0 7 0 18 0 23 0
ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 19 478 6442 126 62 133 0 27 0 39 0 36 0
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας / Στατιστικά ανά βαθμίδα/ Μέσος όρος
Όλα τα χρόνια Τελευταία 5 χρόνια 2020 2021 2022
Βαθμίδα Πλήθος μελών Δημοσιεύσεις Αναφορές h index i10 index Q1 και Q2 Άρθρα σε περιοδικά Δημοσιεύσεις Αναφορές h index i10 index Δημ. Ανα. Δημ. Ανα. Δημ. Ανα.
Καθηγητής/-ρια 79 33 450 8 11 12 8 8 0 0 1 2 0 2 0 3 0
Αναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια 31 50 876 12 17 17 9 19 0 0 5 4 0 5 0 6 0
Επίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια 70 26 422 8 10 9 7 11 0 0 3 2 0 3 0 3 0
Λέκτορας 6 17 204 5 6 12 11 5 0 0 1 1 0 1 0 2 0
ΕΔΙΠ 19 8 118 3 3 5 2 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0
Υποψήφιος Διδάκτορας 82 6 27 2 1 2 2 4 0 0 0 1 0 1 0 2 0
Εξωτερικός Συνεργάτης 71 14 186 5 4 5 7 8 0 0 2 1 0 2 0 3 0
- 8 26 194 7 8 7 9 13 0 0 3 3 0 3 0 5 0
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας / Στατιστικά ανά βαθμίδα/ Διάμεση τιμή (Q2)
Όλα τα χρόνια Τελευταία 5 χρόνια 2020 2021 2022
Βαθμίδα Πλήθος μελών Δημοσιεύσεις Αναφορές h index i10 index Q1 και Q2 Άρθρα σε περιοδικά Δημοσιεύσεις Αναφορές h index i10 index Δημ. Ανα. Δημ. Ανα. Δημ. Ανα.
Καθηγητής/-ρια 79 22 169 7 6 7 5 5 0 0 0 1 0 1 0 1 0
Αναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια 31 30 436 11 11 12 6 8 0 0 1 2 0 2 0 2 0
Επίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια 70 18 131 6 4 5 4 6 0 0 1 1 0 1 0 2 0
Λέκτορας 6 4 51 2 1.5 10 11 1 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0
ΕΔΙΠ 19 4 12 2 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Υποψήφιος Διδάκτορας 82 4 7 1 0 1 2 3.5 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Εξωτερικός Συνεργάτης 71 10 54 4 2 4 5 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0
- 8 20 109.5 5.5 6 6 5 5 0 0 0.5 1.5 0 2 0 2 0
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας / Στατιστικά ανά βαθμίδα/ Τιμή Q1
Όλα τα χρόνια Τελευταία 5 χρόνια 2020 2021 2022
Βαθμίδα Πλήθος μελών Δημοσιεύσεις Αναφορές h index i10 index Q1 και Q2 Άρθρα σε περιοδικά Δημοσιεύσεις Αναφορές h index i10 index Δημ. Ανα. Δημ. Ανα. Δημ. Ανα.
Καθηγητής/-ρια 79 47 544 11 13 15 10 11 0 0 2 2 0 3 0 4 0
Αναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια 31 64 1214 14 18 26 10 21 0 0 4 4 0 5 0 8 0
Επίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια 70 32 389.5 10 10.5 11 8 14 0 0 4 3 0 3 0 4 0
Λέκτορας 6 17.5 157.5 5.5 5 23 11 5.5 0 0 0 1 0 1 0 3 0
ΕΔΙΠ 19 12 95 3 3 5 3 4 0 0 0 1 0 1 0 2 0
Υποψήφιος Διδάκτορας 82 7 29 3 1 2 3 6 0 0 0 1 0 1 0 3 0
Εξωτερικός Συνεργάτης 71 18 169 6 6 7 9 13 0 0 2 1 0 3 0 4 0
- 8 48.5 355.5 12 14 11 14 27 0 0 4 5.5 0 6 0 9.5 0
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας / Στατιστικά ανά βαθμίδα/ Τιμή Q3
Όλα τα χρόνια Τελευταία 5 χρόνια 2020 2021 2022
Βαθμίδα Πλήθος μελών Δημοσιεύσεις Αναφορές h index i10 index Q1 και Q2 Άρθρα σε περιοδικά Δημοσιεύσεις Αναφορές h index i10 index Δημ. Ανα. Δημ. Ανα. Δημ. Ανα.
Καθηγητής/-ρια 79 7 20 3 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Αναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια 31 15 129 6 4 4 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Επίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια 70 8.5 56 4 1.5 3 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Λέκτορας 6 1 0.5 0.5 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΕΔΙΠ 19 1 4 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Υποψήφιος Διδάκτορας 82 2 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Εξωτερικός Συνεργάτης 71 4 16 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 8 7 66 3 2.5 3 3 4 0 0 0 0.5 0 1 0 1 0
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας / Στατιστικά ανά βαθμίδα/ Άθροισμα
Όλα τα χρόνια Τελευταία 5 χρόνια 2020 2021 2022
Βαθμίδα Πλήθος μελών Δημοσιεύσεις Αναφορές Q1 και Q2 Άρθρα σε περιοδικά Δημοσιεύσεις Αναφορές Δημ. Ανα. Δημ. Ανα. Δημ. Ανα.
Καθηγητής/-ρια 79 2590 35573 723 545 647 0 127 0 161 0 208 0
Αναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια 31 1561 27166 465 264 582 0 124 0 146 0 185 0
Επίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια 70 1804 29519 565 441 774 0 168 0 194 0 228 0
Λέκτορας 6 100 1222 36 21 32 0 6 0 7 0 12 0
ΕΔΙΠ 19 153 2238 48 30 58 0 9 0 12 0 28 0
Υποψήφιος Διδάκτορας 82 453 2210 29 119 355 0 46 0 79 0 173 0
Εξωτερικός Συνεργάτης 71 1028 13178 252 364 580 0 89 0 156 0 217 0
- 8 205 1555 53 70 107 0 22 0 27 0 41 0
Όλα τα χρόνια Τελευταία 5 χρόνια 2020 2021 2022
Μέλος ΔΕΠ/ΕΔΙΠ Βαθμίδα ΕΚΔ Δημ. Ανα. h i10 m Q1 και Q2 Άρθρα σε περιοδικά Δημ. Ανα. h i10 Δημ. Ανα. Δημ. Ανα. Δημ. Ανα. ΠΑΑ
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣΚαθηγητής/-ρια80591142107201500520206070
ΑΜΠΡΑΖΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης2302101200110100022
ΠΛΟΣΚΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια623019801072100430507045
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚαθηγητής/-ρια372259901691500320306048
ΠΟΥΛΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣΚαθηγητής/-ρια496651316013219001002030128
ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣΕΔΙΠ5333101300110100018
ΡΙΖΟΥ, ΖΩΗΕξωτερικός Συνεργάτης2114186075300110002019
ΣΑΒΒΙΔΗΣ, ΣΕΡΑΦΕΙΜΚαθηγητής/-ρια7142001100000000006
ΣΑΠΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣΚαθηγητής/-ρια6912141826019207001400010140
ΣΑΠΡΙΚΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια25354650468002004020183
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια30232742478044561890056440510610308
ΣΑΡΙΑΝΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣΚαθηγητής/-ρια5250510110171622002802070105
ΒΑΡΥΤΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια728300430002010009
ΣΕΡΔΑΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΕξωτερικός Συνεργάτης418300110000000108
ΣΙΝΑΤΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣΚαθηγητής/-ρια162106406200000100092
ΣΙΣΚΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΚαθηγητής/-ρια3920010001000004
ΣΚΟΔΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣΚαθηγητής/-ρια531636223302833002001010168
ΣΟΡΜΑΣ, ΑΣΤΕΡΙΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης10000100000000000
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια5018512531029716005102080493
ΣΠΥΡΤΟΥ, ΑΝΝΑΚαθηγητής/-ρια157453064600110202013
ΣΤΑΜΠΟΥΛΤΖΗΣ, ΜΙΧΑΗΛΛέκτορας1110000000000001
ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚαθηγητής/-ρια65901162601569000202010109
ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια30245980411000110302057
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια125651051300000200015
ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗΣ, ΑΔΑΜΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια13314005340000000308
ΣΥΝΔΟΥΚΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια5101001140001000107
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΡΑΦΑΕΛΛΑ-ΕΛΕΝΗΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια2032711110135400100102083
ΤΑΓΑΡΗΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια32803141802063000001020171
ΤΑΟΥΣΑΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣΚαθηγητής/-ρια178942092300000001041
ΤΖΗΤΗΡΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια10125001107014010
ΤΟΥΡΛΙΔΑΚΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣΚαθηγητής/-ρια5933011110117600000104032
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ, ΑΜΑΛΙΑΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια39426111201251100230104088
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚαθηγητής/-ρια4767615190245500010100081
ΒΑΣΙΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΕΔΙΠ68033033300000003037
ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ, ΕΛΕΝΗ-1611176022100010000028
ΤΣΑΛΙΚΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΛέκτορας6290218280231621007405050110
ΤΣΑΜΗΣ, ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια32868131801936002500010303
ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚαθηγητής/-ρια38212860125900030402066
ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια47548141801131000100303057
ΤΣΙΚΡΙΤΖΗΣ, ΛΑΖΑΡΟΣΚαθηγητής/-ρια24192970132200000001028
ΤΣΙΝΑΣΛΑΝΙΔΗΣ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια1012163052400110201041
ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ, ΜΑΡΚΟΣΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια1293323265202626510017100130170596
ΤΣΙΧΛΑ, ΕΙΡΗΝΗ-74732033400000201023
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΕΥΘΥΜΗΣΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια71107618280301017003305050145
ΒΑΤΑΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚαθηγητής/-ρια2119499075800110502033
ΤΣΟΥΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣΚαθηγητής/-ρια3090640471600150405019
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ, ΖΑΧΑΡΙΑΣΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια1314178409607342680047150180210274
ΦΩΤΙΑΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια32100100000000001
ΧΑΡΙΤΟΥΔΗ, ΓΕΩΡΓΙΑΚαθηγητής/-ρια00110000010007
ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ, ΦΩΤΙΟΣ-543171213092534003509016025
ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-78533034400010102035
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣΚαθηγητής/-ρια12612161932016215600106011019082
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ, ΜΑΡΙΑΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια4318622334030611008501020284
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΑΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια44131822300271213009302060263
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΛέκτορας28217870105900020106040
ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣΚαθηγητής/-ρια4210000000000001
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια563275304603611160017306020492
ΚΑΣΚΑΟΥΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια162606246128010044620043100240120208
ΑΒΡΑΑΜ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης18123515150771000000010260
ΖΙΑΓΚΟΒΑ, ΜΑΡΙΑΕξωτερικός Συνεργάτης12539880933000000020206
ΜΑΝΩΛΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης810965032600420100024
ΣΙΑΚΑΒΕΛΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης25119916180911140010205030156
ΧΑΡΙΣΙΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης832498284602035590033100110260156
ΣΑΜΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης231919601091200010306041
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΥποψήφιος Διδάκτορας10000110000000100
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΑΜΒΡΟΣΙΟΣΥποψήφιος Διδάκτορας61364303600320202090
ΒΕΡΓΑΔΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια628991421013811004106010110
ΚΕΜΜΟΥ, ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑΥποψήφιος Διδάκτορας311911012001001010119
ΛΑΛΑΣ, ΚΟΣΜΑΣΥποψήφιος Διδάκτορας2271102200100101026
ΛΑΤΣΙΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗΥποψήφιος Διδάκτορας42100240000000401
ΜΙΛΟΥΣΗ, ΜΑΡΙΑΥποψήφιος Διδάκτορας99043015900310105041
ΠΑΠΑΔΑΚΗ, ΕΙΡΗΝΗΥποψήφιος Διδάκτορας32100330000010202
ΠΕΤΣΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΥποψήφιος Διδάκτορας24521011100000100040
ΤΖΗΛΑΝΤΩΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣΥποψήφιος Διδάκτορας139741061000000000066
ΤΡΑΝΟΥΛΙΔΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΥποψήφιος Διδάκτορας22100220000010101
ΤΣΙΟΤΣΙΑΣ, ΑΜΑΣΤΑΣΙΟΣΥποψήφιος Διδάκτορας1414254071400410209056
ΓΙΑΝΤΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια58365111301529450068013018028
ΒΛΑΧΒΕΗ, ΑΣΠΑΣΙΑΚαθηγητής/-ρια32132860241100030205020
ΖΑΡΑΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια1410552053400000202033
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια3356716210121924001680805059
ΚΑΣΑΠΙΔΟΥ, ΕΛΕΝΗΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια2220237606770000030301749
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ, ΘΕΑΝΩΚαθηγητής/-ρια138264035100000100015
ΜΕΛΦΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΚαθηγητής/-ρια1711064046900100206052
ΜΠΑΣΙΟΥΡΑ, ΑΘΗΝΑΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια1883640591400350304017
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΦΩΚΙΩΝΚαθηγητής/-ρια251699707131500220306028
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια9209640534000100020144
ΤΣΑΚΙΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια2242411120141600450001074
ΚΕΣΙΔΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΕΔΙΠ16100110000010006
ΒΡΙΓΚΑΣ, ΜΙΧΑΗΛΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια24496860347001201020271
ΑΛΒΑΝΟΥ, ΜΑΡΙΑΥποψήφιος Διδάκτορας811200480000010604
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΑΝΑΗΥποψήφιος Διδάκτορας12100110000000102
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΥποψήφιος Διδάκτορας311200220000020006
ΣΙΣΤΑΝΗΣ, ΙΩΣΗΦΥποψήφιος Διδάκτορας95343044500120002016
ΤΑΜΠΑΚΗ, ΜΑΡΘΑΥποψήφιος Διδάκτορας1000010000000100
ΑΪΤΣΙΔΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗΕξωτερικός Συνεργάτης17100110000000007
ΑΜΠΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης35431011000000000046
ΔΑΜΟΣ, ΠΕΤΡΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης4265211150171211002103050148
ΔΟΥΝΑΒΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης5584202300000000035
ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΣΕΡΑΦΕΙΜΕξωτερικός Συνεργάτης
ΓΕΡΑΡΔΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια3361315200213100000100080
ΚΑΛΦΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης1266520291100210108020
ΚΟΛΟΚΟΝΤΕΣ , ΑΡΓΥΡΙΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης617300130001010007
ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΕξωτερικός Συνεργάτης
ΚΟΣΚΟΣΙΔΗΣ, ΑΒΡΑΑΜΕξωτερικός Συνεργάτης6232105600110203012
ΚΟΥΤΟΥΖΙΔΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑΕξωτερικός Συνεργάτης171520027130003010705
ΜΟΥΝΤΟΥΣΗΣ , ΙΩΑΝΝΗΣΕξωτερικός Συνεργάτης1310565072100100000025
ΜΠΕΣΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης
ΧΡΗΣΤΟΥ, ΛΗΔΑ ΜΑΡΙΑΕξωτερικός Συνεργάτης3253103300100300013
Εικοσπεντάκη, ΚαλλιόπηΕξωτερικός Συνεργάτης522255030000000000109
ΙΣΜΥΡΛΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης71626506000000000049
ΑΛΕΥΡΙΑΔΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΚαθηγητής/-ρια44345111308171000110207054
ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης552003120000010003
Τσατάλη , ΜαριάνναΕξωτερικός Συνεργάτης2944486081620001106090169
ΞΕΝΙΤΙΔΟΥ , ΜΑΡΙΑΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια158064071400010101012
Γεωργιάδου, ΤριανταφυλλιάΕξωτερικός Συνεργάτης4242103300100001019
Γιαννούλη, ΒαΐτσαΕξωτερικός Συνεργάτης90286970431470066012016024
Ζυγούρης, ΣτέλιοςΕξωτερικός Συνεργάτης203818705615004504050166
Φλωρά, ΑικατερίνηΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια22704205101400210602020
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΥποψήφιος Διδάκτορας83021013800110104019
ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ, ΕΜΜΜΑΝΟΥΗΛΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια
ΜΗΓΚΟΣ , ΣΤΑΥΡΟΣΥποψήφιος Διδάκτορας23100220000000202
ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣΚαθηγητής/-ρια002230001000208
ΜΕΤΣΙΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΥποψήφιος Διδάκτορας
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΥποψήφιος Διδάκτορας30000330000000100
ΚΙΚΗ , ΜΑΓΔΑΛΙΝΗΕξωτερικός Συνεργάτης
ΓΚΑΤΖΙΟΥΦΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΕξωτερικός Συνεργάτης
ΕΥΘΑΛΙΤΣΙΔΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ Εξωτερικός Συνεργάτης291001110000010009
ΚΑΓΙΑΣ , ΠΑΣΧΑΛΗΣΥποψήφιος Διδάκτορας21100220000000101
ΚΑΡΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΟΦΙΑΥποψήφιος Διδάκτορας31100230000000201
ΚΑΡΑΦΟΛΑΣ , ΣΥΜΕΩΝΚαθηγητής/-ρια13525206500000200014
ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ , ΑΝΔΡΟΝΙΚΗΚαθηγητής/-ρια5543204400200301034
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ , ΓΕΩΡΓΙΟΣΕΔΙΠ24100100000000004
ΓΚΑΡΑΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια1612074043300010000024
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ , ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια20000120000010100
ΝΙΚΛΗΣ , ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια18109650431300200202032
ΠΟΥΤΟΓΛΙΔΟΥ , ΕΛΠΙΔΑΕξωτερικός Συνεργάτης110110000100000010
ΡΑΓΑΖΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΕξωτερικός Συνεργάτης122030012120000020905
ΤΣΙΟΠΤΣΙΑ , ΚΥΡΙΑΚΗ-ΑΡΓΥΡΩ Υποψήφιος Διδάκτορας392002130002000107
ΦΑΡΜΑΚΗ , ΠΟΛΥΤΙΜΗΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια22100220000020001
ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ , ΜΙΧΑΗΛΕξωτερικός Συνεργάτης73100450001020202
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΟΥ , ΠΑΡΘΕΝΑΕξωτερικός Συνεργάτης
ΨΑΡΑΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια95653062200000101015
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ , ΣΤΑΥΡΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης105241081200000100022
ΓΚΙΑΟΥΡΗ, ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια8272103200000101018
ΣΕΡΕΤΗ, ΦΩΤΕΙΝΗΕξωτερικός Συνεργάτης193530027130004030306
ΛΥΚΟΥ, ΡΟΔΗΕξωτερικός Συνεργάτης372001130001020005
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης1216966082600420101060
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης6173004230001010009
ΤΑΝΟΥΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣΕξωτερικός Συνεργάτης57843011000000000025
ΔΗΜΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΩΝΕξωτερικός Συνεργάτης3512203000000000031
ΧΑΔΙΩ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑΕΔΙΠ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια1513277043500420101021
ΜΑΝΑΒΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης22354004150004070304
ΤΖΩΤΖΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης1688630171400350601014
ΓΚΟΥΝΤΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣΛέκτορας1410000000000004
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣΕΔΙΠ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΕΔΙΠ1121101000000000012
ΜΗΝΑΟΓΛΟΥ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΥποψήφιος Διδάκτορας5620050001020204
ΑΪΔΙΝΛΗ, ΚΥΡΙΑΚΗΥποψήφιος Διδάκτορας4410040001010204
ΝΑΖΛΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΑΥποψήφιος Διδάκτορας1310010001000003
ΦΙΡΤΙΚΙΑΔΗΣ, ΛΑΖΑΡΟΣΥποψήφιος Διδάκτορας20000120000000200
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια41330000000000005
ΜΑΤΣΙΩΛΑ, ΜΑΡΙΑ Επίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια2229176021215005203060115
ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΚΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΗΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια165843033400020101018
ΑΓΓΕΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣΕξωτερικός Συνεργάτης221001120001000102
ΓΟΥΛΑ, ΜΑΡΙΑΚαθηγητής/-ρια701825007000022032
ΣΑΛΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης1617264036600120101064
ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ, ΛΟΥΚΑΣΥποψήφιος Διδάκτορας2310000000000002
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ , ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΕξωτερικός Συνεργάτης32100230000010202
ΚΑΛΦΕΛΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΕξωτερικός Συνεργάτης38200230001000106
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ , ΑΝΤΩΝΙΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια1413065032200010001044
ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια30840131701075004200020139
ΔΕΣΠΟΥΔΗ , ΣΤΥΛΙΑΝΗΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια22306101004111900950509063
ΚΟΚΚΩΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια48271870232000060503047
ΓΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια7203001130002000007
ΝΤΙΟ, ΔΕΣΠΟΙΝΑΕΔΙΠ43100210000000103
ΓΡΙΒΑ, ΕΛΕΝΗΚαθηγητής/-ρια4016986076000000000030
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης1836400151800000301408
ΔΑΡΒΙΔΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΕξωτερικός Συνεργάτης2820010001000004
ΑΡΒΑΝΙΤΗ, ΒΙΡΓΙΝΙΑΥποψήφιος Διδάκτορας
ΓΕΩΡΓΑΛΟΥ, ΜΑΡΙΑΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια75652023200000200021
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΣΩΤΗΡΗΣΥποψήφιος Διδάκτορας
ΓΚΙΑΟΥΡΗ, ΣΤΕΡΓΙΑΝΗΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια8272103200000101018
ΚΗΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑΕξωτερικός Συνεργάτης
ΚΟΛΙΑΚΟΥ, ΗΡΩΕξωτερικός Συνεργάτης65653051200000001018
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΕΥΘΑΛΙΑΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια
ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ, ΑΝΝΑΥποψήφιος Διδάκτορας5253101000000000010
ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣΕΔΙΠ611200110000010004
ΠΛΙΟΓΚΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια782001550003000103
ΡΑΜΜΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣΥποψήφιος Διδάκτορας
ΣΑΜΑΡΤΖΟΠΑΝΟΥ, ΕΥΤΥΧΙΑΥποψήφιος Διδάκτορας
ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣΕΔΙΠ5342205500210202020
ΣΤΕΦΑΝΟΥ , ΓΕΩΡΓΙΑΚαθηγητής/-ρια
Βεντούλης, ΙωάννηςΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια21280880771100420302049
Παπαγιαννάκη, ΜαρίαΕξωτερικός Συνεργάτης51620030001000109
Κόλλιας, Κωνσταντίνος-ΦίλιπποςΕξωτερικός Συνεργάτης6720060000030305
Κατσιάνα, ΑικατερίνηΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια
ΤΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια32232870146800010203040
ΔΑΣΥΓΕΝΗΣ, ΜΗΝΑΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια10133810100316450051008014030
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΩΝΛέκτορας
ΒΑΡΔΑΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια100186321320241028007408090676
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚαθηγητής/-ρια121220000000000004
ΠΑΝΥΤΣΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια83100550000000301
ΣΠΙΝΘΗΡΟΠΟΥΛΟΣ , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια214331043800140301011
ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ, ΣΩΤΗΡΙΑΚαθηγητής/-ρια10000100000000000
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης31100330000010101
ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ , ΕΥΘΥΜΙΑΕΔΙΠ1110010000010001
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣΕΔΙΠ414200120001000007
ΚΥΡΑΤΖΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣΚαθηγητής/-ρια2122388074100000100052
ΔΗΜΟΚΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια2436899069000201040110
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια115142033700010102018
ΠΑΥΛΟΥΔΑΚΗΣ, ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια2520010100791300530303042
ΣΑΧΠΑΖΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚαθηγητής/-ρια122153101103000001020190
ΜΕΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης14113630131400320505059
ΛΑΣΠΙΤΑ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια8237210116000201010228
ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ , ΑΝΤΩΝΗΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια75843011200010000025
ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣΥποψήφιος Διδάκτορας42100140002010101
ΔΡΙΤΣΑΚΗ, ΜΕΛΙΝΑΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια70770142101539380071109010081
ΚΟΡΩΝΑΚΗ , ΕΙΡΗΝΗΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια106832032800240102029
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΘΥΜΙΑΥποψήφιος Διδάκτορας2000020000010100
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ, ΕΛΙΣΑΒΕΤΚαθηγητής/-ρια34417990151112000102070159
ΔΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΙΑΚαθηγητής/-ρια121062870411000100000801
ΣΙΣΚΟΥ , ΘΩΜΑΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια552001130001010003
ΜΑΛΛΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια198637709710003501040582
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης1836400151800000301408
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης1210553053400010201032
ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια129562028900100404034
ΤΣΙΟΤΣΙΑΣ, ΑΡΣΕΝΗΣΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια1360310100911000001000313
ΙΤΖΙΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια1115666071100000001057
ΜΠΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια
ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης552003120000010003
ΒΑΛΑΣΟΥΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης32539162101481000230302052
ΔΟΣΗΣ, ΜΙΧΑΗΛΚαθηγητής/-ρια5758310529000706012011
ΚΑΖΑΚΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΕΔΙΠ232729905900420106044
Κόλλιας, Κωνσταντίνος-ΦίλιπποςΕξωτερικός Συνεργάτης6720060000030305
ΚΛΑΖΟΓΛΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΕξωτερικός Συνεργάτης233210000000000031
ΠΗΤΤΑ, ΑΘΗΝΑ Εξωτερικός Συνεργάτης
ΑΡΑΪΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια26203630551600260204053
ΓΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια6443610100111127004604010053
ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια812532023200000200099
ΝΤΙΝΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣΕΔΙΠ13100110001000003
ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣΚαθηγητής/-ρια620300400000000005
ΤΑΣΙΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια78044052300210002036
ΔΟΥΒΑΡΤΖΙΔΗΣ, ΣΑΒΒΑΣΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια3612141418022710006302030257
ΤΟΛΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΕΔΙΠ4813462125028812003202020155
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚαθηγητής/-ρια17208880113000000000067
ΜΠΑΡΤΖΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣΚαθηγητής/-ρια23645353711008851250011603030179
ΠΗΛΑΒΑΚΗΣ, ΠΕΤΡΟΣΚαθηγητής/-ρια5428892535034131001100000492
ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΥποψήφιος Διδάκτορας18100110000000108
ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣΥποψήφιος Διδάκτορας3102001220000010107
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΣΟΦΙΑΥποψήφιος Διδάκτορας1151410000000000028
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ , ΓΙΑΝΝΗΣΥποψήφιος Διδάκτορας68200460001010205
ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣΥποψήφιος Διδάκτορας41100240000010201
ΚΙΛΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣΥποψήφιος Διδάκτορας
ΔΟΥΝΑΒΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης5584202300000000035
ΣΕΒΕΝΤΕΚΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΕξωτερικός Συνεργάτης13103440341000230104053
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ, ΗΛΙΑΣΥποψήφιος Διδάκτορας1128400490001010409
ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΚΗΣ, ΙΩΣΗΦΥποψήφιος Διδάκτορας20000120000000100
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης64832011100000001029
ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣΥποψήφιος Διδάκτορας1000010000010000
ΜΠΟΥΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣΕξωτερικός Συνεργάτης1000010000010000
ΒΑΡΒΟΥΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης15123540181500410507032
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης104441061000100307022
ΜΑΝΤΕΛΑ, ΕΥΡΥΔΙΚΗΥποψήφιος Διδάκτορας45100140000010304
ΚΑΡΔΑΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣΥποψήφιος Διδάκτορας5000050000000400
ΔΡΙΤΣΑΚΗ, ΧΑΙΔΩΚαθηγητής/-ρια22169630171000130304063
ΠΑΠΙΣΤΑ, ΕΛΕΝΗΕξωτερικός Συνεργάτης143301010065700510301083
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, ΘΩΜΑΣΕΔΙΠ1210622021800000107060
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣΚαθηγητής/-ρια371296401919002101007044
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΛέκτορας7983303200000101064
ΒΑΝΔΙΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣΕΔΙΠ411200120000000105
ΓΑΥΡΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια5620010000000003
ΚΟΛΛΑΤΟΥ, ΘΕΟΦΑΝΩΕΔΙΠ151958706100000001046
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΔΙΠ00140001000305
ΜΠΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια841286203701620570026150170180139
ΟΥΡΕΪΛΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια2341110100447004302010116
ΕΥΚΟΛΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια2683440161500330403017
ΚΟΛΤΣΑΚΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης471082151801416240096010030176
ΝΟΥΣΔΙΛΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης2923510100541900720506035
ΤΖΙΜΟΥΡΤΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑΕξωτερικός Συνεργάτης222441011011018009004010051
ΓΚΑΙΔΑΤΖΗΣ, ΠΑΣΧΑΛΗΣΕξωτερικός Συνεργάτης3232410100591600200803058
ΡΙΖΟΥ, ΖΩΗΕξωτερικός Συνεργάτης2114186075300110002019
ΤΑΒΟΥΛΤΖΙΔΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια
ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης6615966012113500290908032
ΦΛΩΡΙΝΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΕξωτερικός Συνεργάτης116161055300000001019
Βαϊτσόπουλος, ΕυάγγελοςΥποψήφιος Διδάκτορας2132101000000000010
Βασιλακόπουλος , ΒασίλειοςΥποψήφιος Διδάκτορας210200200000000006
ΖΥΓΚΙΡΙΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια10342111110391630000705010058
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΥποψήφιος Διδάκτορας48200140001000305
Δημαράκη, ΦωτεινήΥποψήφιος Διδάκτορας21100120000000201
Ζιούζιος, ΔημήτριοςΥποψήφιος Διδάκτορας2411465072300550604024
Ζωζάς, ΙωάννηςΥποψήφιος Διδάκτορας714300260001000205
Κακαμούκας, ΓεώργιοςΥποψήφιος Διδάκτορας6433201600230101018
Καραμπελιά , ΙωάνναΥποψήφιος Διδάκτορας6210060000010501
Καραντουμάνης , ΕμμανουήλΥποψήφιος Διδάκτορας4000040001010200
Κελεπούρης, ΝικόλαοςΥποψήφιος Διδάκτορας77200270000020404
Κοθώνα , ΔέσποιναΥποψήφιος Διδάκτορας89100380000010605
Κόλλιας , Κωνσταντίνος-ΦίλιπποςΥποψήφιος Διδάκτορας6720060000030305
ΗΛΙΑΔΟΥ-ΤΑΧΟΥ, ΣΟΦΙΑΚαθηγητής/-ρια400001120001000100
Κυριακόπουλος , ΚωνσταντίνοςΥποψήφιος Διδάκτορας1000010000000100
ΚΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΥποψήφιος Διδάκτορας34100130000010203
Κωστόπουλος, ΚωνσταντίνοςΥποψήφιος Διδάκτορας67132031200000100055
Κωτσιόπουλος , ΑθανάσιοςΥποψήφιος Διδάκτορας5762201500200500062
Λαζαρίδης, ΛάζαροςΥποψήφιος Διδάκτορας8324101500100203018
Λιατίφης, Αθανάσιος Υποψήφιος Διδάκτορας51100150000010301
Μαρασλίδης , ΓεώργιοςΥποψήφιος Διδάκτορας50000150000010400
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, ΗΡΑΚΛΗΣΥποψήφιος Διδάκτορας3000030000010200
Μπαλάφας , ΒασίλειοςΥποψήφιος Διδάκτορας54100150000010404
Μπαντή , ΚωνσταντίναΥποψήφιος Διδάκτορας71120060000010407
ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣΚαθηγητής/-ρια9718162753047149001401030126
Μπέλλος , ΧρήστοςΥποψήφιος Διδάκτορας3219176022800010403043
Μπλέτσας , ΜιχαήλΥποψήφιος Διδάκτορας55200100000000002
Μπονώτης, ΠαναγιώτηςΥποψήφιος Διδάκτορας512200250000030107
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΥποψήφιος Διδάκτορας61243202500200202063
Παπαγεωργίου , ΠαύλοςΥποψήφιος Διδάκτορας2000020000000200
Παπαγεωργίου , ΠέτροςΥποψήφιος Διδάκτορας2110020000010101
Παπατσιμούλη , ΜαρίαΥποψήφιος Διδάκτορας714300150000030206
Πατουλίδης , ΓεώργιοςΥποψήφιος Διδάκτορας1510000000000005
Περλαντίδης-Παπαδόπουλος, ΠέτροςΥποψήφιος Διδάκτορας2510000000000005
Σανιδά , ΘεοδώραΥποψήφιος Διδάκτορας13344003130004010608
ΘΩΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια1510000000000005
Σιδέρης, ΑργύριοςΥποψήφιος Διδάκτορας15354003150004010608
Σινιόσογλου, ΗλίαςΥποψήφιος Διδάκτορας9855301900320501040
Σμιάρη, ΠαρασκευήΥποψήφιος Διδάκτορας5152001130001000105
Σμυρλής, ΠαναγιώτηςΥποψήφιος Διδάκτορας52330020001000008
Τριανταφύλλου, ΆνναΥποψήφιος Διδάκτορας112346505900530102094
Τσικτσίρης, ΔημήτριοςΥποψήφιος Διδάκτορας1656520141500220206016
Τσίπης, ΕυάγγελοςΥποψήφιος Διδάκτορας2000020000000100
Φίσκα, ΒασιλικήΥποψήφιος Διδάκτορας41100140001010201
Χασχατζής, ΧρήστοςΥποψήφιος Διδάκτορας36100130000000305
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣΥποψήφιος Διδάκτορας70000170000010600
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ, ΣΟΦΙΑΚαθηγητής/-ρια402101500320306014
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣΚαθηγητής/-ρια1000000000000000
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣΚαθηγητής/-ρια35592131501477002203010110
ΚΑΚΟΥΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚαθηγητής/-ρια2722799042700230002036
ΚΑΛΕΡΑΝΤΕ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΚαθηγητής/-ρια10000110000000000
ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΥ, ΖΑΧΑΡΟΥΛΑΚαθηγητής/-ρια8321472428023511002304000170
ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια154032042500010100011
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΒΑΪΟΣΚαθηγητής/-ρια7193215230221917005406020171
ΚΑΡΤΑΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣΚαθηγητής/-ρια105631023500010101042
ΚΑΣΒΙΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια53521021200100001028
ΑΝΔΡΕΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣΚαθηγητής/-ρια20000200000000000
ΚΛΕΦΤΟΔΗΜΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια2512074014200000101023
ΚΟΝΤΕΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣΚαθηγητής/-ρια1610000000000006
ΚΟΝΤΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-5349313180131231001360909053
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ, ΑΡΕΤΗΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια4916112327028128001204000281
ΚΟΥΡΑΚΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ-2410842053500000201061
ΚΡΕΣΤΟΥ, ΑΘΗΝΑΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια18344640624000002010150
ΚΥΡΑΤΣΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚαθηγητής/-ρια894831217011204800121701308056
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια1110000000000001
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣΚαθηγητής/-ρια47870162202551100330500097
ΚΩΝΤΣΑΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια12294106600110104011
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια21129640221400260101044
ΚΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣΚαθηγητής/-ρια31420000000000009
ΚΩΤΤΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια3368910130433001001010285
ΛΑΠΠΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣΚαθηγητής/-ρια4120286044600010101035
ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΚαθηγητής/-ρια83141012200000100010
ΛΟΙΖΟΥ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-4439412150121523005703010058
ΛΟΥΤΑ, ΜΑΛΑΜΑΤΗΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια1025931215013524001306012096
ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣΚαθηγητής/-ρια982308295604424250010109090414
ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣΚαθηγητής/-ρια38516121301033000100010104
ΜΑΥΡΟΠΑΛΙΑΣ, ΤΡΥΦΩΝΕΔΙΠ1121101000000000012
ΑΣΒΕΣΤΑ, ΑΡΓΥΡΩΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια1215675042200110100045
ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΚαθηγητής/-ρια291001111101075000001040631
ΜΙΧΑΗΛ, ΔΟΜΝΑΚαθηγητής/-ρια89666062200000101021
ΜΙΧΑΛΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣΚαθηγητής/-ρια865441014013825002509050139
ΜΟΝΟΒΑΣΙΛΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣΚαθηγητής/-ρια8119322325024211002304000169
ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ-60665001201020157
ΜΠΑΡΩΝΟΥ, ΑΘΗΝΑΛέκτορας1000000000000000
ΜΠΙΜΠΗ, ΣΤΑΜΑΤΙΑΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια599761417071130007603090308
ΜΠΙΣΜΠΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣΚαθηγητής/-ρια145341065000000000014
ΜΠΟΥΧΟΥΡΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια696401319011830004006012058
ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣΚαθηγητής/-ρια12314102400010300010
ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣ, ΘΑΡΡΕΝΟΣΚαθηγητής/-ρια6232511120421400110506030
ΜΠΡΩΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΑΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια92100350001010101
ΝΕΝΕΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣΚαθηγητής/-ρια3379817260262200220000078
ΝΙΚΟΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚαθηγητής/-ρια73100110001000001
ΝΤΙΝΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚαθηγητής/-ρια271001100000000007
ΝΤΟΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΣΗΜΙΝΑΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια2156511120590001000000122
ΟΡΟΒΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣΕΔΙΠ149554014400000202025
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια2259213150153300120001079
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣΚαθηγητής/-ρια114451015100000001011
ΠΑΝΑΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια375631215017101600520306070
ΑΥΓΗΤΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑΚαθηγητής/-ρια1414076056600110301029
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗΚαθηγητής/-ρια20000120002000000
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗΚαθηγητής/-ρια23200870791400220406031
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια62358111402461600130302031
ΠΑΡΙΣΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚαθηγητής/-ρια229252015900010103036
ΠΙΤΟΣΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΑΚαθηγητής/-ρια612210300120001010
Αριθμός αναφορών: 60684